Members


group photo small

Lab Director

Zhao Huijing zhaohj/AT/cis.pku.edu.cn Professor
 

PHD Candidates

Gao Biao jsgaobiao/AT/pku.edu.cn
Hu Shaochi hushch/AT/pku.edu.cn
Zhu Zeyu zhuzeyu/AT/pku.edu.cn
 

Master Candidates

Gao Shuqi gaoshuqi/AT/pku.edu.cn
Ding Zhezhang zzzzz/AT/pku.edu.cn
Pan Yancheng panyancheng/AT/pku.edu.cn
 

Engineer

Jiao Zhigang jiao/AT/bitz-tech.com  
 

Alumni

Xiong Long xiongl/AT/cis.pku.edu.cn Graduated in 2010 (Master)
Liu Yiming liuyim/AT/cis.pku.edu.cn Graduated in 2011 (Master)
Sha Jie shajie/AT/cis.pku.edu.cn Graduated in 2011 (Master)
Xu Wenda xuwenda/AT/cis.pku.edu.cn Graduated in 2012 (Master)
Zhao Yipu zhaoyipu/AT/gmail.com Graduated in 2013 (Master)
He Mengwen alexanderhmw/AT/163.com Graduated in 2014 (Master)
Chen Xiangyu 4234015/AT/163.com Graduated in 2014 (Master)
Wang Yingchun wangyingchunli/AT/163.com Graduated in 2015 (Master)
Yao Wen yaowen/AT/cis.pku.edu.cn Graduated in 2015 (PHD)  
Wang Chao mfourwang06/AT/gmail.com Graduated in 2015 (PHD)  
Lin Yubin utg.linyb/AT/gmail.com Graduated in 2016 (Master)  
Zeng Qiqi zengqiqi/AT/pku.edu.cn Graduated in 2017 (Master)
Yu Yufeng jason12369874/AT/163.com Graduated in 2018 (PHD)
Xu Donghao classicalxu/AT/126.com Graduated in 2018 (PHD)
He Xu 15811547594/AT/163.com Graduated in 2018 (Master)
Sun Ruoyu fish/AT/pku.edu.cn Graduated in 2018 (Master)
Ju Xiaoliang juxiaoliang/AT/pku.edu.cn Graduated in 2019 (Master)
Xu Liangwei xlwyes/AT/pku.edu.cn Graduated in 2019 (Master)
Fang Yongkun fangyk/AT/pku.edu.cn Graduated in 2020 (PHD)
Mei Jilin mjlsuccess/AT/pku.edu.cn Graduated in 2020 (PHD)
Xu Philippe xjingyu/AT/gmail.com Visiting Student